AD Blocker Detected

Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Please deactive Ads blocker to read the content. Your co-operation is highly appreciated and we hope our service can be worth it.

#FridaysForFuture the journey of students all over the world in ambition for adults to help solve global warming.

การรวมตัวกันของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทั่วโลกมากกว่า100 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันแสดงพลังเดินถือป้ายรณรงค์ไปตามถนนเมืองใหญ่ เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำประเทศ ที่พวกเขาอาศัยอยู่และผู้นำระดับโลก หันมาช่วยแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมโลกที่ถึงขั้นวิกฤติแล้วอย่างจริงจัง เด็กๆจากทั่วโลกตื่นตัวและนัดกันออกมาแสดงพลังนับล้านคน ในทวีปต่างๆ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจาก Greta Thunberg (เกรต้า ธันเบิร์ก) เด็กหญิงชาวสวีเดน ที่ออกมาประท้วงทุกวันศุกร์ตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา จนเป็นกระแส #FridaysForFuture ในกลุ่มเด็กนักเรียนทั่วโลก

The gatherings of students from more than 100 countries around the world, including Thailand on Friday the 15th of March the past year (2019). To show the youth’s power by walking around and protesting with large signs all over major cities of the world, to urge the ones in charge of their country as well as world leaders to become serious about resolving global warming and environmental problems once and for all.
Young people from different continents around the globe has been alert about the issue and scheduled a protest containing millions in endeavor to show off their strength.
Wherewith, the catalyst of the issue started with young Greta Thunberg from Sweden, who’s for the past few months, has been protesting every single Friday. That has turned into the #FridaysForFuture

credit Photo by FB gretathunbergsweden
picture from Prague, Czech Republic

Greta Thunberg (อายุ16) เริ่มโด่งดังไปทั่วโลก หลังจากออกมาประท้วงในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2018 หน้าตึกรัฐสภาประเทศสวีเดน หลังจากนั้นเธอจะหยุดเรียนทุกวันศุกร์ เพื่อออกมาประท้วงและเรียกร้องให้รัฐบาลสวีเดน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนไดออกไซด์ ต่อมาจึงกลายเป็นตัวแทนเด็กที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านเวทีต่างๆ เพิ่อสร้างความตระหนักและร่วมมือกันแก้ปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนทั่วโลก ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

At 16, Greta Thunberg is now becoming famous internationally after rallying on Friday the 20th August 2018 in front of the Swedish parliament, in efforts to protest against the government and demand for changes to lower levels of Greenhouse gas and Carbon Dioxide emissions. She became a representative, on behalf of children all around the world, to stand up and ask for urgent action before it’s too late.

Clip by Connect4Climate on Youtube
Greta Thunberg full speech at UN Climate Change COP24 Conference

ก่อนหน้านี้ Greta ได้เป็นตัวแทนเด็กรุ่นใหม่ขึ้นกล่าวในเวทีประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 24 หรือ COP 24 ณ ประเทศโปแลนด์ เธอได้กล่าวบนเวทีว่า

Earlier in the year, Greta became the chosen youth ambassador to speak at the 24th (COP24) UN Climate change conference in Poland

“คุณ ไม่เล็กเกินกว่าจะสร้างความแตกต่าง

และหากการไม่ไปโรงเรียนของเด็กไม่กี่คน

จะกลายเป็นข่าวทั่วโลกได้ละก็

เราจะทำอะไรได้อีก หากเราต้องการทำ”

“you are never too small to make a difference,
and if a few children can get headlines all over the world
just by not going to school
then imagine what we could all do together if we really wanted to. “

Greta กล่าวในช่วงท้ายด้วยว่า เรามาที่นี่เพื่อจะบอกคุณว่า ความเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้น ไม่ว่าคุณจะพอใจหรือไม่ก็ตาม และอำนาจที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ประชาชน

Greta said in the end of her speech as well, that “Change is coming whether you like it or not. The real power belongs to the people!”

สำหรับ Gretaและครอบครัว พวกเขาใช้ชีวิตด้วยการลดการสร้างมลพิษโดยไม่กินเนื้อสัตว์, ไม่ซื้อของใช้เกินจำเป็น, ไม่นั่งเครื่องบิน , ใช้แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์, ปลูกผักกินเอง, ปั่นจักรยานเป็นหลัก หากจำเป็นจึงจะใช้รถยนต์ไฟฟ้า

As for Greta and her family, their lifestyles are based on limiting emissions and waste. For example, they do not eat meat, do not buy things they don;t need, do not go on planes, uses solar-powered battery, travel around in bicycles (and only when needed, will they use an electric car)

ภายใต้การรณรงค์ของ Greta Thunberg ในโครงการ Fridays for the Future ล่าสุดมีผู้เสนอชื่อของเธอ สำหรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ประจำปี 2019 ซึ่งเธอเป็นหนึ่งใน 301 ราย ที่มีการเสนอชื่อ โดยรางวัลนี้จะประกาศผู้ได้รับเลือกในเดือนตุลาคมและจะมีการรับรางวัลในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

Under the ‘Fridays for the Future’ campaign by Greta thunberg, the sixteen year-old has also recently became one of 301 nominees for the 2019 Nobel Peace Prize. The winner will be chosen in October and awarded the following December.

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ :
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9620000026215
https://www.vox.com/energy-and-environment/2019/3/15/18267156/youth-climate-strike-march-15-photos?bclid=IwAR1AoyeIA5FS9qTgdujqIU23oWXJC0VoYY1YcF3gxQnsrmBwKfsr2-IJiGA
https://www.voathai.com/a/swedish-girl-nominated-for-nobel-peace-prize/4829665.html
https://www.facebook.com/gretathunbergsweden

Similar Posts