AD Blocker Detected

Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Please deactive Ads blocker to read the content. Your co-operation is highly appreciated and we hope our service can be worth it.

10-year-old boy asks for advice in opening a new airline by writing a letter to the CEO of Qantas.

กล้าคิดและกล้าทำ สำหรับอเล็กซ์ แจ็คโกท์ เด็กชายวัย 10 ขวบ เขาเขียนจดหมายด้วยลายมือของตัวเอง ส่งถึงนายอลัน จอยซ์ ผู้บริหารระดับสูงของสายการบิน Qantas ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติออสเตรเลีย บอกเล่าถึงแผนการของตัวเองที่จะทำการก่อตั้งสายการบินใหม่ชื่อว่า Oceania Express

Actions are stronger than words for 10-year-old Alex Jacquot. He recently became famous after writing a self-written letter to send to Alan Joyce, CEO of Qantas Airlines, Australia’s national airline. In the letter, he talks about his own plans about creating his own airline called ‘Oceania Express’.

ในเนื้อหาจดหมายของอเล็กซ์ เขาเขียนว่า ได้จ้างเจ้าหน้าที่(ในจินตนาการ)ตำแหน่ง CFO, หัวหน้าฝ่ายไอที, ฝ่ายซ่อมบำรุง, ฝ่ายบริการบนเครื่องและฝ่ายกฏหมาย (ทั้งหมดเป็นเพื่อนกับเขา) จึงขอร้องให้นายอลัน จอยซ์ ช่วยให้คำปรึกษาแนะนำในปัญหาที่เขาพบ 3 ประการ นั่นคือ

In Alex’s letter, he wrote that he had appointed a CFO, head of IT, head of maintenance, head of onboard services, and head of legal. (all of which are his friends) He asks for Alan Joyce to please give advice that he had found which are:

1. เขาสนุกกับการทำงานสายการบินของตัวเอง แต่ช่วงปิดเทอมนี้ มีเวลาว่างเยอะมาก ไม่รู้ว่าจะทำอะไร จึงอยากขอความเห็นจากนายอลัน ในฐานะที่เป็น CEO ของสายการบิน Qantas ว่า มีอะไรบ้างที่เขาจะทำได้ในช่วงเวลาว่างนี้

1. He finds it very enjoyable and fun to work in his own airline, but in his summer break, he has a lot of free time on his hands. So he wants to ask for Mr. Alan’s opinion as to what he should do in this free time.

2. ขอถามเกี่ยวกับเคล็ดลับในการเริ่มต้นธุรกิจสายการบินและจะรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก ถ้าได้รับคำตอบนี้

2. He wants to ask about tips and secrets about starting his own airline business and would feel very honored if he answered.

3. ขอถามในฐานะผู้บริหาร เช่น นายอลัน ว่า มีความคิดเห็นอย่างไร ในการใช้เครื่อง A350 บินจากซิดนีย์/เมลเบิร์น ไปลอนดอน ซึ่งจะใช้เวลาบินนานถึง 25 ชั่วโมง ทำให้ผู้โดยสารมีเวลาเยอะจนทำให้คิดมากจนนอนไม่หลับ

3. As a CEO, he asks what he thinks of in regards to the A350 plane flying from Sydney/Melbourne to London, which takes a whole 25 hours to fly to. He says the flight is so long that passengers will have too much time to think about that they will not be able to sleep.

ความกล้าของอเล็กซ์แม้จะอายุเพียง 10 ขวบและเขียนจดหมายจากจินตนาการของเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันอยากมีธุรกิจสายการบินของตัวเอง แต่เป็นที่สนใจและไดรับการตอบกลับจากอลัน จอยซ์ จริงๆ

Alex’s courage, despite being only ten and writing a letter from his imaginations of a child who has a dream to become an owner of an airline, received an answer directly from Alan Joyce.

ขอบคุณอเล็กซ์ที่บอกเล่าเรื่องสายการบินใหม่ของคุณ เพราะได้ยินข่าวลือมาเหมือนกันเรื่องสายการบินใหม่ ในส่วนของคำถาม ปกติแล้วจะไม่ให้คำแนะนำกับคู่แข่งทางธุรกิจ แต่จะขอยกเว้นในกรณีนี้เป็นพิเศษ เพราะครั้งที่ผมเป็นยังเป็นเด็ก ก็เคยอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องการบินและความเป็นไปได้ในการทำงานเกี่ยวกับการบิน

“Thank you for letting me know about your new airline. I had heard some rumors of another entrant in the market, so I appreciate you taking the time to write.
First, I should say that I’m not typically in business of giving advice to my competitors. Your newly-appointed Head of Legal might have something to say about that, too.
But I’m going to make an exception on this occasion, because I too was once a young boy who was so curious about flight and all its possibilities.

อลัน ได้เขียนบอกเล่าถึงสายการบิน Qantas ที่ทุ่มเทให้กับผู้โดยสาร ในด้านการปลอดภัย ความสะดวกสบายและมีราคาที่จับต้องได้ พร้อมกับพูดถึงโครงการ Sunrise ของสายการบิน Qantas ว่าเป็นแผนการบินตรงจากชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียไปสู่ลอนดอนโดยไม่หยุดพัก พร้อมจะขอเชิญอเล็กซ์ เข้าร่วมการประชุมแผนงานโครงการ Sunrise นี้ ระหว่างตัวนายอลัน ในฐานะ CEO ของสายการบินแห่งออสเตรเลียที่เก่าแก่ที่สุด กับอเล็กซ์ CEO ของสายการบินที่ใหม่ที่สุดของออสเตรเลีย

Alan wrote about Qantas Airlines’s dedication to passengers in regards to safety, comfort, and affordability. He also talked about Qantas’s new project called ‘Sunrise’ which is a plan to fly passengers non-stop between the east coast of Australia to London.
As well as inviting Alex to “a project sunrise meeting between myself, as the CEO of Australia’s oldest airline and you, as the CEO of Australia’s newest airline.”

หลังจากได้รับการตอบกลับ อเล็กซ์ ให้สัมภาษณ์กับ Sydney Radio Station ว่า เขาวิ่งไปรอบบ้านด้วยความดีใจถึง 10 นาที เพราะไม่เชื่อว่า จะเป็นเรื่องจริงที่ได้รับการตอบกลับและต่อมายังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการทำงานส่วนต่างๆของสายการบิน Qantas และได้พบกับอลัน CEO Qantas ที่เขาเขียนจดหมายถึงด้วย เพราะความฝันและจินตนาการของเด็กมีคุณค่าเสมอ

After receiving the reply, Alex gave an interview to Sydney Radio Station later that he ran around the house with happiness for 10 minutes. Because he couldn’t believe that it was a real reply and that he actually got a chance to visit the operations center, as well as meeting the CEO of Qantas in person whom he wrote the letter to. Dreams and imagination of children are always important and valuable.

Credit Clip By nine news Australia
Qantas offers 10-year-old boy ‘CEO to CEO’ advice | Nine News Australia

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://www.itv.com/news/2019-03-28/qantas-ceo-alan-joyce-schoolboy-viral-letter-advice/
https://www.godsavethepoints.com/2019/03/28/qantas-signs-letter-of-agreement-with-oceania-express-ceos-meet/ https://www.abc.net.au/news/2019-03-12/qantas-ceo-alan-joyce-responds-to-10-year-olds-letter/10893572
https://www.bbc.com/news/world-australia-47533012 https://www.businessinsider.com.au/the-ceo-of-qantas-replies-to-10-year-olds-handwritten-letter-with-tips-on-running-an-airline-2019-3
https://twitter.com/qantas/status/1104924677175169026?lang=en

Similar Posts