AD Blocker Detected

Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Please deactive Ads blocker to read the content. Your co-operation is highly appreciated and we hope our service can be worth it.

Thai youths win 8 prizes from Intel International Science and Engineering Fair 2019 (Intel ISEF) at the United States of America

ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนนานาชาติระดับโลก หรือ the intel International science and engineering Fair 2019 หรือ Intel ISEF ครั้งที่ 70 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 ถึง 17 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองฟีนิกซ์ รัฐ Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา เยาวชนไทยที่นำผลงานเข้าร่วมแข่งขัน สามารถคว้ามาได้ 8 รางวัล ถือเป็นความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลกของเด็กไทย เพราะ Intel ISEF นับเป็นเวทีการแข่งขันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วโลกกว่า 80 ประเทศ 1,886 คน โดยประเทศไทยส่งผลงานเยาวชนไทยเข้าร่วมจำนวน 17 โครงงาน

At the 70th Intel International Science and Engineering Fair 2019 or Intel ISEF, which was hosted during the 12th to 17th May 2019 at Phoenix, Arizona, USA.
Among the Thai students who submitted their independent research into the competition, 8 awards were won.
This is Thailand’s huge achievement in the scientific field as Intel ISEF is one of the largest international science competition in the world. And this year, there are more than 1,886 applicants from over 80 countries, Thailand submitted a total of 17 works from Thai youths around the country.

ในปีนี้โครงงานของเด็กไทยที่สามารถคว้ารางวัลมาได้ 8 รางวัลด้วยกัน ได้แก่
(This year, Thai students were able to bring home 8 awards altogether:)

โครงงานกังหันลมระบบไฮบริดสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยวงแหวนแม่เหล็กถาวร จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลที่ 3 สาขาพลังงานกายภาพ พร้อมทุนการศึกษา 1,000 เหรียญสหรัฐฯ

Third Award of $1,000 – Energy: Physical category
Development of Novel Wind Turbines Hybridized between Permanent Magnet Disks and Additional Motor/Generator for Extending Operating Range and Enhancing Conversion Efficiency
from Phitsanulok Pittayakom School, Phitsanulok Province

โครงงานเบ้ากุดจี่เทียมสำหรับเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืช จากโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์พืช พร้อมทุนการศึกษา 1,000 เหรียญสหรัฐ ฯ

Third Award of $1,000 – Plant Sciences category:
Environmental Friendly Seedling Nursery Balls from Cow Dung
from “Phanom Adun Witthaya” Phanomsarakham, Chachoengsao Province

โครงงานการพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบเซนเซอร์เชิงสี เพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรามีนในสระว่ายน้ำโดยตรง : แนวคิดใหม่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัลที่ 4 สาขาเคมี พร้อมทุนการศึกษา 500 เหรียญสหรัฐฯ

Fourth Award of $500 – Chemistry category:
Chloramine Test Kits for an Efficient Process of Swimming Pools’ Disinfection
from Mahidol Wittayanusorn School, Nakhon Pathom Province.

โครงงาน การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวาน ด้วยวิธีการ Image Processing  จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี จ.เพชรบุรี ได้รับรางวัลที่ 4 สาขาซอฟต์แวร์ระบบ พร้อมทุนการศึกษา 500 เหรียญสหรัฐ ฯ

Fourth Award of $500 – Systems Software category:
Approximating the Weight of Sweet Corn Kernels from Digital Images Using Washer Integration
from Princess Chulabhorn Science Highschool Phetchaburi, Phetchaburi Province.

โครงงานการพัฒนาไฮโดรเจล สำหรับกำจัดหอยทากที่เป็นศัตรูพืชในทางการเกษตรจากยางไม้ในท้องถิ่น จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์พืช พร้อมทุนการศึกษา 500 เหรียญสหรัฐ ฯ

Fourth Award of $500 – Plant Sciences category:
Saponin Hydrogel for Controlling Snail Invasion
from Damrongratsongkroh School, Chiangrai province

โครงงาน “การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน้ำ จากยางไม้ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของข้าวไร่ในสภาวะขาดน้ำเนื่องจากฝนทิ้งช่วง” จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับรางวัล Special Award อันดับที่ 2 จาก USAID องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development-USAID) พร้อมทุนการศึกษา 3,000 เหรียญสหรัฐฯ 

USAID Science for Development Second Place Award of $3,000.
Plant Sciences category — Coating Highland Rice Seeds with Local Spondias pinnata Gum Can Reduce Seedling Mortality Caused By Water Deficit During Rain Delay From Damrongratsongkroh School, Chiangrai Province.

โครงงาน “การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเหล็กบนคาร์บอนจากน้ำมันหมูเหลือใช้เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทะเล” โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชยจากสมาคมเคมีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

Honorable Mentions: (American Chemical Society)
Novel Alternative Energy: Seawater Electric Generator Improved by the Catalyst from Waste Lard
from Kamnoetvidya Science Academy, Rayong, Thailand

นอกจากนี้ โครงงานเบ้ากุดจี่เทียมสำหรับเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืช ของโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังได้รับรางวัล Special award ในสาขาชีวภาพ จากสมาคมวิจัยทางวิทยาศาสตร์ Sigma Xi : Scientific Research Honor Society องค์กรทางวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก รวมแล้วเด็กไทยสามารถคว้าได้ทั้งหมด 8 รางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้

As well as this, The “Environmental Friendly Seedling Nursery Balls from Cow Dung” from Phanom Adun Witthaya Phanomsarakham school, Chachoengsao Province also won a $1,000 special award in Second Life Science Award from Sigma Xi Scientific Research Honor Society, one of the oldest and largest scientific societies in the world.

Combined, Thai students won a total of 8 awards from this competition!

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://www.nstda.or.th/th/news/12570-20190520intel-isef-2019
https://student.societyforscience.org/intel-isef
https://www.thairath.co.th/news/society/1570906
https://www.nstda.or.th/th/news/12563-20190517intel-isef-2019

Similar Posts