AD Blocker Detected

Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Please deactive Ads blocker to read the content. Your co-operation is highly appreciated and we hope our service can be worth it.

Indian mom ‘Ritu Narayan’ who created an application for dropping off and picking up kids so that parents do not have to quit their regular jobs, receiving the Best Tech Startup 2018 award.

จากประสบการณ์ของคุณแม่ลูกสอง Ritu Narayan ซึ่งเธอยอมรับว่า ตลอดชีวิตของเธอมากกว่า 30 ปี เธอเห็นภาพของแม่เธอที่ต้องออกจากงานมาเลี้ยงลูก จนมาถึงปัจจุบันทุกอย่างยังเป็นเช่นเดิม เพราะยังมีพ่อหรือแม่ ที่ต้องเสียสละลาออกจากงานที่กำลังก้าวหน้าเพื่อมาเลี้ยงลูกเต็มเวลา จึงเห็นว่า ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขและมีทางออกมากกว่าที่เป็นอยู่จึงเป็นที่มาของบริการรับส่งเด็กผ่าน Application ที่ชื่อว่า Zūm

From the mother-of-two Ritu Narayan’s experience, she admits that throughout her life of more than 30 years, she had to watch her own mother quit her job to take care of her and her siblings, and parents are often still forced to do so today. Moms and Dads around the world still have to sacrifice their work and career advancements to take care of their child full-time.
Ritu saw that these problems can be solved and that parents should be provided with more choices. This became the beginning of a children’s transportation service through an application called Zūm.

บริการผ่าน Application ที่พ่อแม่สามารถเรียกใช้บริการได้ทันที สามารถค้นหาคนขับที่อยู่ใกล้ ดูประวัติของคนขับและเช็คสถานะระหว่างการเดินทางว่า เด็กอยู่ถึงไหนแบบ Real-time ที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ยังมี Password สำหรับการขึ้นรถแต่ละครั้ง ที่จะส่งให้ก่อนเพื่อยืนยันกับคนขับทุกครั้ง โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะใช้บริการรับส่งเด็กนักเรียนไปกลับระหว่างโรงเรียนและบ้านหรือไปเรียนพิเศษจัดเป็นบริการสำหรับเด็กๆโดยเฉพาะ

The service is scheduled through the application that can instantly be used. Parents can also find drivers who are nearby, check the driver’s profile, and track children’s rides in real-time. Most importantly, for children’s safety, the app generates a new password every time the child goes on a new ride so that the password can be exchanged with the driver.
Most parents use the service to get their children to and from school, or from school to extracurricular activities.
Zūm is a service made especially for kids.

ปัจจุบัน Zūm เปิดให้บริการแล้ว 5 รัฐ ที่สหรัฐอเมริกา ได้แก่ แคลิฟอร์เนีย แอริโซนา เท็กซัส อิลลินอยส์และฟลอริดา มีบริการลักษณะ Carpool คือ ไปในทางเดียวกันก็สามารถร่วมแชร์การเดินทางได้เริ่มต้นที่ 10 เหรียญสหรัฐ ส่วนถ้าเดินทางส่วนตัวจะมีค่าบริการประมาณ 19 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ยังให้บริการดูแลเด็กระหว่างรอผู้ปกครองด้วย  ปัจจุบันผู้ใช้บริการส่วนมากจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ต้องทำงานพร้อมกับดูแลลูก 

Currently Zūm is available for service in 5 states in the US, including California, Arizona, Texas, Illinois and Florida. There is also a carpool service (meaning that if they are travelling in the same direction they can share the rides) starting at $10 USD. Personal rides starts at around $19 USD.
Moreover, there is also a service for taking care of children while waiting for parents.
Most customers of Zūm are single moms and dads who have to work while taking care of their children.

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นคนขับรถของ Ritu จะมี 3 ขั้นตอนในการคัดเลือก
1. มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กอย่างน้อย 3 ปีและอายุ 21 ปีขึ้นไป สามารถขับรถได้และไม่มีประวัติในการขับขี่ผิดกฎจราจรในรอบ 3 ปีก่อนสมัครงาน (ผู้ขับแต่ละคนจะใช้รถส่วนตัวของตัวเองที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่าปี 2009 )

2. มีการเก็บลายนิ้วมือ ตรวจสอบประวัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับคดีต่างๆ รวมทั้งเช็คประวัติด้านการกระทำความผิดทางเพศหรืออาชญากรรม

3 . การตรวจสอบรถยนต์ที่นำมาใช้เป็นพาหนะในการรับส่งเด็ก ต้องผ่านการตรวจสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว 

Zūm’s recruitment process for drivers include 3 processes:
1. Applicants must
Be at least 21 years old 
Have a clean driving record & background check
Have experience working with children 
Own a 2009 or newer four door vehicle in great condition
2. Qualified candidates will go through fingerprinting, Live Scan, background checks (including sex offender records), and driving records.
3. Pass a 19-point vehicle inspection and proof of annual inspection and ongoing maintenance

โดย  90% ของผู้ขับรถจะเป็นผู้หญิงที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็ก เช่น เป็นพี่เลี้ยง เป็นแม่ที่มีลูกแล้วหรือผู้หญิงที่ต้องการทำอาชีพเสริม เช่น นางพยาบาลหรือครู ซึ่งสามารถเลือกเวลาทำงานได้ 

90% of drivers are women who are experienced in childcare e.g. babysitters, stay-at-home moms, or women who want to find a part time job such as Nurses or Teachers, as they can choose their own working hours.

Zūm ได้รางวัล Best Tech Startup ปี 2018  จาก Silicon valley ส่วนตัว Ritu ได้รางวัล CEO หญิงแห่งปี 2018 และบริษัทยังได้รับรางวัลบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจมากที่สุดในสาขา Special Education Solutions ปี 2018 ถือเป็น Startup ที่ใช้การระดมทุน ผ่าน Venture Capital ที่ประสบความสำเร็จด้วยยอดเงินระดมทุน 19 ล้านเหรียญสหรัฐ

Zūm received the Best Tech Startup 2018 award from Silicon Valley. Ritu herself has also received the Female Executive of the Year award 2018, as well as the winner of the Safest and Most Trusted company 2018 under the special education solutions. The business started out as a startup, gaining its funding through venture capital, raising a total of 19 million USD in funding.

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://ridezum.com/
https://www.theatlantic.com/family/archive/2018/10/uber-lyft-kids-hopskipdrive-zum/573424/
https://medium.com/authority-magazine/mindfulness-is-key-with-ritu-narayan-ceo-and-co-founder-of-z%C5%ABm-af6e4a5707b1
https://www.forbes.com/sites/lisawang/2018/03/13/this-female-founder-just-raised-19m-to-pick-your-kids-up-from-school/#456dcbf71974
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ridezum.zum&hl=en

Similar Posts