AD Blocker Detected

Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Please deactive Ads blocker to read the content. Your co-operation is highly appreciated and we hope our service can be worth it.

Get to know different parenting “nicknames” and styles which can directly affect children growing up.

สำนวนที่คนไทยเราคุ้นเคย เช่น ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ บ่งบอกได้ถึงพฤติกรรมของลูกที่มีผลมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ตรงกับผลงานวิจัยที่ค้นพบว่า การเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมของเด็กมีผลกระทบถึง 51% ต่อพฤติกรรมเด็ก ส่วนอีก 49% มาจากกรรมพันธุ์ โดยงานวิจัยได้ใช้ตัวอย่างฝาแฝดมากกว่า14.5 ล้านคู่ เก็บข้อมูลในระยะเวลา 50 ปี นั่นเท่ากับว่า การเลี้ยงดูของพ่อแม่และสภาพแวดล้อมมีผลกระทบโดยตรงต่อเด็กๆ

A well-known idiom that we are used to hearing is ‘Like Father, like son’ or ‘Like mother, like daughter’ which tells that children’s behaviour is a result of their parent’s parenting style. As well as that, research suggests that environment and parenting has a 51% effect on a child, while the other 49% comes from genetics. The research studied more than 14.5 million pairs of twins in a 50 year period. This means that parenting has a direct effect on children.

ในบรรดาคำนิยามสไตล์การเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่จำนวนมาก ซึ่งมีรูปแบบยอดฮิตสะท้อนตัวตนของพ่อแม่มีการเปรียบเทียบไว้กับสิ่งต่างๆรอบตัว สร้างเป็นคำใหม่ๆขึ้นมา เพื่อใช้อธิบายวิธีการเลื้ยงดูของพ่อแม่ตามยุคสมัย วันนี้ ลานเด็กสร้าง จะพาไปทำความรู้จัก พ่อแม่ ที่มีสไตล์การเลี้ยงลูก 4 ประเภทยอดนิยม ที่มีการพูดถึงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและใช้เรียกฉายาเหล่านี้จนถึงปัจจุบัน

Amongst the many definitions surrounding parenting styles, there are many popular ones that compare the parenting styles to different objects and animals, to become more modernized.
Today, Landeks will introduce you to the 4 popular styles of parenting that has been talked about for many recent years, up until today.

Helicopter Parenting ฉายานี้มีการกล่าวถึงครั้งแรกในปี 1969 จากหนังสือ “Between Parent & Teenager ” เขียนโดย Dr. Haim Ginott ซึ่งมาจากประโยคเปรียบเปรยของวัยรุ่นที่พูดถึงแม่ตัวเองว่า “Mother hovers over me like a helicopter” หรือแม่คอยจับตา บินเหนือผมอยู่ตลอดเวลา ราวกับเฮลิคอปเตอร์ หลังจากนั้นจึงเป็นนิยามของพ่อแม่ที่ถูกบัญญัติขึ้นในปี 1990 โดยนักจิตวิทยา Foster Cline และนักให้คำปรึกษาการเลื้ยงเด็กและการศึกษา Jim Fay ซึ่งเขียนขึ้นในหนังสือ Parenting with Love and Logic: Teaching Children Responsibility. ทำให้ Helicopter Parenting เริ่มโด่งดังในปี 2000 เป็นช่วงที่ Millenial เริ่มเข้ามหาวิทยาลัย พ่อแม่ส่วนมากเป็นกลุ่ม Baby Boomer หลังจากนั้นก็มี Helicopter Parent เพิ่มขึ้นมาก

Helicopter Parenting was first mentioned in1969 from the book ‘Between Parent & Teenager’ by Dr Haim Ginott, from a line in the book where a teen talked about his own mother saying “Mother hovers over me like a helicopter“. Afterwards, the term was officially coined in 1990 by Psychologist Foster Cline and parenting and educational consultant Jim Fay in their parenting book called ‘Parenting with Love and Logic: Teaching Children Responsibility‘. The term Helicopter Parenting became more well-known in the early 2000s where Millenials started going to university, and their parents were Baby-Boomers, the number of Helicopter parents began to rise.

พ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกแบบ Helicopter Parenting จะมีลักษณะตัวติดกับลูก ลูกต้องมีทุกอย่างที่สมบูรณ์ ทำผิดพลาดไม่ได้เลย ทุกอย่างจะต้องเป็นตามแผนชีวิตที่พ่อแม่วางไว้ เด็กๆกลุ่มนี้ถึงแม้จะเรียนในระดับมหาวิทยาลัย พ่อแม่ก็ยังโทรไปปลุกเพื่อให้ทันเข้าเรียนหรือพูดคุยกับบริษัทที่ลูกทำงาน กรณีลูกเจอปัญหา ซึ่งการเลี้ยงดูแบบนี้ ทำให้เด็กโตมาโดยไม่มี ”ภูมิคุ้มกัน” เจ็บไม่เป็นและพึ่งพาตนเองไม่ได้ในระยะยาว

Helicopter parents will always be around their child and worry that their children have to be perfect and cannot make any mistakes. Everything must be exactly as the parent has planned. Children of these helicopter parents, even once they are studying in universities, parents will call them to make sure they wake up in time for morning classes. Some even call their grown children’s companies when they have a problem at work to solve problems for them. Children who are raised this way will grow up without ‘Immunity’ and does not know failure or hurt and will be unable to become independent in the long run.

Snowplow Parenting เป็นรูปแบบการเลี้ยงดูคล้ายกับ Helicopter Parenting แต่ว่าต่างกันตรงที่ Helicopter Parenting จะเป็นเหมือนพ่อแม่อยู่บน ฮ. คอยสอดส่องเฝ้าระวังอยู่ทุกฝีก้าวของลูก แต่ Snowplow Parenting (อาจมีชื่ออื่น เช่น Lawnmower หรือเครื่องตัดหญ้า ) พ่อแม่ลักษณะนี้จะเปรียบเหมือนรถกวาดหิมะ ที่จะช่วยกวาดอุปสรรคทุกอย่างของลูกให้ออกไปแทนที่จะสอนให้ลูกพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆด้วยตัวเอง แต่กลับเป็นการ “สร้าง“ อนาคตให้กับลูกเอง

Snowplow Parenting is similar to Helicopter Parenting, however, the difference is that Helicopter parents are like a helicopter that always watches their children every step of the way. But Snowplow parents (also known as lawnmower,) willingly ‘sweep’ away their children’s obstacles. Instead of teaching them to be ready for the path ahead, they will ‘create’ the path for them.

Tiger Parenting เกิดจากสไตล์การเลี้ยงดูของพ่อแม่กลุ่ม Chinese-American หรือชาวจีนที่อพยพไปอเมริกา ซึ่งพ่อแม่ชาวเอเชียจำนวนมากเลี้ยงดูลูกแบบนี้ มีการให้ความสำคัญกับลูก ว่าต้องเรียนเก่งและเรียนในระดับสูงเพื่อมีอนาคตที่ดีทั้งในชีวิตและหน้าที่การงาน ถือเป็นการเลี้ยงดูแบบ Authoritarian ซึ่งคำว่า Tiger Parenting เกิดขึ้นมาจากหนังสือของศาสตราจารย์ Amy Chua จาก Yale University มหาวิทยาลัยชื่อดังของอเมริกา เป็นหนังสือเกี่ยวกับชีวิตการเลี้ยงลูกของตัวเอง ที่ชื่อว่า Battle Hymn of the Tiger Mother (2011) มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่แอนตี้หนังสือเพราะถือเป็นการทารุณเด็ก ในหนังสือมีบทนึงซึ่งเธอพูดถึงการบังคับให้ลูกสาวเล่นเปียโนเพลงหนึ่งให้ได้ ด้วยการขู่ว่า จะเอาของเล่นของเธอไปบริจาคหากเล่นไม่ได้รวมถึงห้ามหยุดซ้อมจนกว่าจะเล่นได้ จนสุดท้ายลูกก็สามารถเล่นเพลงนั้นได้สำเร็จ

Tiger Parenting originated from the parenting style of Chinese-American immigrants. Many Asian parents (other than Chinese-American) also choose to raise their children this way. Tiger parents will prioritize the importance of academic achievement, to study at a high level of education so that they can have a brighter future whether professional or personal life.
This is seen as a style of Authoritarian parenting, in which the term ‘Tiger Parenting’ was used in the memoir of Amy Chua, a professor from the famous Yale University in America, called ‘Battle Hymn of the Tiger Mother’ (2011). Some readers really agreed with her, but some thought that her actions were a human’s rights violation.
In an excerpt from her book, she says that she had forced her daughter to practice playing a song on the piano until she was able to play it, by threatening to take away her toy as well as not letting her take brakes until she could play the song. Until finally, her daughter was able to play it.

Amy Chua เล่าถึงพื้นฐานความแตกต่างพ่อแม่ชาวเอเชียและยุโรป ว่า พ่อแม่ชาวยุโรปจะเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวให้เหมาะสมกับเด็กๆแต่ละคน แล้วให้ลูกทำในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบจริงๆ เพราะเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเอง ในทางตรงกันข้ามพ่อแม่ชาวเอเชียเชื่อว่า วิธีที่ดีที่สุดคือการเตรียมความพร้อมลูกสำหรับอนาคต ฉะนั้นการทำให้เด็กเห็นว่า สามารถทำอะไรได้บ้าง ฝึกวินัยและทำให้มีความมั่นใจจากความพร้อมภายใน เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีความพร้อมที่สุดในการดำเนินชีวิต (รูปแบบนี้ตรงข้ามกับ Snowplow Parenting อย่างสิ้นเชิง)

“Western parents try to respect their children’s individuality, encouraging them to pursue their true passions, supporting their choices, and providing positive reinforcement and a nurturing environment. By contrast, the Chinese believe that the best way to protect their children is by preparing them for the future, letting them see what they’re capable of, and arming them with skills, work habits and inner confidence that no one can ever take away.”
(This kind of mindset is the complete opposite of Snowplow Parenting)

Free-Range Parenting เปรียบเสมือนไก่ Free-Range ที่ถูกปล่อยให้วิ่งเล่นกันเอง (ตรงข้ามกับ Helicopter Parenting ) พ่อแม่กลุ่มนี้ถูกพูดถึงโดยกุมารแพทย์ Benjamin Spock จนโด่งดัง โดยพ่อแม่ Free-Range Parenting จะปล่อยให้เด็กมีอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ไปโรงเรียนเอง เล่นเองหรือสามารถอยู่บ้านคนเดียวได้ (ในอเมริกาบางรัฐห้ามให้เด็กเล็กอยู่บ้านคนเดียว) แต่ไม่ได้ใช้กับทุกเรื่องเสมอไปและไม่มีข้อห้ามเหมือน Permissive Parenting แต่จะเชื่อในความที่ “เด็กก็เป็นเด็ก” จะไม่บังคับให้เรียนหนังสือหนักหากเด็กไม่ชอบ แต่เน้นไปที่ให้เด็กค้นหาสิ่งที่ชอบและดูแลตัวเองให้ได้มากกว่า

Free-Range parenting is like the way free-range chickens are encouraged to run around freely by themselves (the opposite of Helicopter parenting). This kind of parenting style was talked about by pediatrician Benjamin Spock until it became well-known. Free-range parenting involves letting children have their own freedom, be themselves, go to school by themselves, or play and stay at home by themselves. (In the US, it is illegal to let children stay alone at home in some states) But not freedom with everything, and no set rules like Permissive Parenting, but the belief that ‘children will be children’. So children are not forced to study hard if they don’t want to, but rather they can experiment with what they like so that they can become independent.

สำหรับการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่แม้จะมีหลายแบบและขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัว แต่ก็มีนักจิตวิทยาด้านพัฒนาการเด็ก Diana Baumrind ได้สร้างทฤษฎีเอาไว้ในยุค 1960 
วิเคราะห์ออกมาเป็นสไตล์การเลี้ยงดูลูก สามรูปแบบ คือ Authoritative parenting , Authoritarian parenting และ Permissive parenting. กระทั่งปี 1983 นักจิตวิทยา Eleanor Maccoby และ John Martin ได้นำสไตล์การเลี้ยงเด็กมาพัฒนาเพิ่มเติมรวมเป็น 4 ประเภท ดังนี้

Although parenting style varies from family to family, a psychologist who specialized in children’s development named Diana Baumrind created the theory in 1960 that there were three styles of parenting; Authoritative, Authoritarian, and Permissive parenting. Until in 1983, Psychiatrists Eleanor Maccoby and John Martin developed the theory and into 4 styles of parenting.

1. Authoritative Parenting – (คาดหวังกับลูกสูงแต่ก็แสดงความรักออกมาสูง) ถือเป็นพ่อแม่ในอุดมคติ เพราะเป็นพ่อแม่ที่ให้ความอบอุ่นกับลูกและพร้อมผลักดันให้ลูกๆทำสิ่งต่างๆตามที่คาดหวังด้วย เช่น ถ้าลูกสอบได้คะแนนดีจะให้รางวัล ถ้าลูกทำผิดพลาดจะตักเตือนหรือลงโทษอย่างพอเหมาะ ไม่ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจลูก
เด็กกลุ่มนี้ส่วนมากที่โตมา มีความมั่นใจในตัวเอง พึ่งพาตนเองได้ เข้าสังคมได้ดีและไม่ค่อยมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว

1. Authoritative Parenting (High Demandingness, High Responsiveness)
This could be seen as the ‘Ideal’ parenting style. As Authoritative parents are warm-hearted and responsive to their children, but also ready to push and support them to do as expected of them. Such as, if the child scores well on a test, these parents will give them a reward. But if they made a mistake, they will talk to them about it or punish them in a suitable way, without hurting them physically or mentally.
These children usually grow up to be confident in themselves, independent, sociable, and don’t have aggressive behavior.

2. Authoritarian Parenting – (คาดหวังกับลูกสูงแต่ก็แสดงความรักออกมาต่ำ)
พ่อแม่ที่มีสไตล์การเลี้ยงแบบ Authoritarian จะพยายามบังคับลูกให้ทำตามลักษณะ “เพราะว่าฉันว่าอย่างนั้น เธอจึงต้องทำตามฉัน” แม้เป็นความหวังดีแต่จะไม่ดูความต้องการของเด็กและไม่แสดงออกในความรักให้ลูกรู้ ถ้าลูกทำผิดหรือไม่ทำตาม ก็มักจะต่อว่าหรือลงโทษอย่างรุนแรง
เด็กส่วนมากที่โตมาแบบนี้ จะขออนุญาตพ่อแม่ก่อนเสมอ จึงไม่ค่อยได้พึ่งพาตนเอง เพราะกลัวผิดพลาด ส่งผลให้เป็นคนไม่มั่นใจและเข้าสังคมยาก

2. Authoritarian Parenting (High Demandingness, Low Responsiveness)
Authoritarian parents will try to force their children to do as they want, ‘because I said so, you must follow’. Although it is good intentions, these parents usually ignore their children’s interests and rarely show that they love them. If their children make a mistake, they will harshly criticize or punish them.
These children usually grow up to be unsure people, will ask their parents for permission first, meaning that they are not independent as they are scared of failing. This results in them being unconfident in themselves and find it harder to socialize.

3. Permissive Parenting – (คาดหวังกับลูกต่ำ แต่ก็แสดงความรักออกมาสูง)
เป็นพ่อแม่ที่ไม่กล้าตั้งกฎเกณฑ์มากมายเพราะกลัวลูกโกรธเกลียด บางครั้งลูกทำผิดจริงๆก็จะให้อภัยโดยไม่มีเหตุผล
เด็กส่วนมากที่โตมาแบบนี้จะทำตามกฎไม่เป็น ควบคุมตัวเองไม่ได้ มีอารมณ์แปรปรวนและเห็นแก่ตัว แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เด็ก กลายเป็นคนมีความกล้า เปิดเผย พร้อมทดลองและทำในสิ่งแปลกใหม่ ไม่กลัวความผิดพลาด

3. Permissive Parenting (Low Demandingness, High Responsiveness)
These parents are often scared to make rules because they are afraid their children will hate them. Sometimes even if they do the wrong thing, they will let them off without much.
These children usually grow up unable to follow rules, uncontrollable, with mood swings, and a self-centered person. But at the same time, some grow to be brave, open, and ready to experiment with new things because they are not afraid of failure.

4. Neglectful Parenting – (คาดหวังกับลูกต่ำและแสดงความรักออกมาต่ำ)
Neglectful Parenting จะพูดถึงพ่อแม่ที่ไม่ให้ความสนใจหรือเพิกเฉยกับลูก ไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไร จะทำในเรื่องพื้นฐาน ให้ที่อยู่ อาหาร น้ำ เพื่อให้เด็กเติบโตในระดับร่างกายแต่อาจไม่พูดคุย เล่นหรือแสดงความรักออกมา ทำให้เด็กกลุ่มนี้มีปัญหาด้านจิตใจ
เด็กส่วนมากที่โตมาแบบนี้จะเป็นคนปิดที่กั้นตัวเอง เป็นคนที่พึ่งพาและทำอะไรด้วยตัวเองได้ดี แต่ระยะยาวทำให้กลัวการพึ่งพาคนอื่น เด็กกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะหันไปพึ่งพาสารเสพติดมากกว่าเด็กที่โตมาแบบอื่น เพราะไม่มีใครให้ปรึกษาและไม่เคยต้องทำตามกฎใดๆ

4. Neglectful Parenting (Low Demandingness, Low Responsiveness)
Neglectful parenting talks about parents who are disinterested or distant from their children, whatever the reason may be. They will offer basic needs such as housing, food, and water so that their child can physically grow, but they might not talk, play with, or show a lot of love for their children. This is why these children often suffer mentally.
These children usually grow up to be closed-off from others, are independent and can do things by themselves, but in the long-run, they become scared to depend on people. These children are much higher at risk of turning to addictive substances compared to other kids because they don’t have anyone to ask for advice or ever have to follow rules.

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://www.nature.com/articles/ng.3285
https://www.parentingforbrain.com/4-baumrind-parenting-styles/
https://www.verywellmind.com/what-is-permissive-parenting-2794957
https://en.wikipedia.org/wiki/Parenting_styles#Baumrind’s_parenting_typology
https://www.brighthorizons.com/family-resources/parenting-style-four-types-of-parenting
https://www.verywellmind.com/what-is-uninvolved-parenting-2794958
https://www.promisesbehavioralhealth.com/adolescent-issues/helicopter-parenting-failure-launch-kids/
https://en.wikipedia.org/wiki/Helicopter_parent
https://www.nytimes.com/2019/03/16/style/snowplow-parenting-scandal.html
https://www.theatlantic.com/family/archive/2018/04/free-range-parenting/557051/
https://www.goodhousekeeping.com/life/parenting/a26824973/free-range-parenting/
http://www.psychology.sunysb.edu/hwaters-/psy327/articles/Chinese%20mothers.pdf

Similar Posts