AD Blocker Detected

Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Please deactive Ads blocker to read the content. Your co-operation is highly appreciated and we hope our service can be worth it.

Research found that Sharenting results in more than 80% of children having an online presence by the age of two, and 1 in 4 children become embarrassed when they see their pictures online.

พ่อแม่ในยุคปัจจุบันซึ่งโตมาพร้อมกับการเติบโตของเทคโนโลยีโดยเฉพาะในโลกออนไลน์และ Social Media ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการมีลูก ทำให้มีการโพสต์เกี่ยวกับเด็กอย่างกว้างขวาง เป็นที่มาของคำว่า Sharenting หรือมีนัยยะหมายถึง Over Sharing เป็นการที่พ่อแม่ ใช้โซเชียลมีเดียเกินขนาดในการแชร์รูปภาพหรือข้อมูลของลูกๆ ที่มาจากคำว่า Sharing กับ Parenting โดยมีจุดประสงค์หลายอย่างของการแชร์รูปลูกใน Social Media เช่น ความน่ารักของเด็กๆ

Most parents nowadays grew up along the development of the technological revolution, especially of the online world and social media, growing around the same time their children are growing up. This leads to a widespread culture of posting and sharing pictures of their kids, the origins of the word ‘Sharenting’ which comes from the word ‘sharing’ and ‘parenting’. The term refers to parents who overshare pictures or information about their children onto social media. Although these parents might have different reason for oversharing, some are as simple as to show off their child’s cuteness.

มีการสำรวจพบว่า เด็กมากกว่า 80% เริ่มมีตัวตนในโลกออนไลน์ตั้งแต่อายุ 2 ขวบ โดยเฉลี่ยพ่อแม่จะแชร์รูปลูกเกือบ 1,500 รูปก่อนอายุ 5 ขวบและสถิติพบว่า เด็ก 1 ใน 4 คน จะอายกรณีพ่อแม่นำเรื่องราวหรือรูปของตัวเองในวัยเด็กโพสต์สู่สาธารณะ อีกด้านก็เป็นปัญหาตามมา เพราะมีคนบางกลุ่มคิดในทางที่ไม่ดีต่อเด็กๆ เช่น คนบางกลุ่มเห็นภาพเด็กจะมีแรงดึงดูดทางเพศเพิ่มขึ้นในผู้นิยมทางเพศต่อเด็ก บางกลุ่มนำข้อมูลของเด็กไปใช้เป็นข้อมูลทางการตลาดหรือหาผลประโยชน์จากเด็กในด้านต่างๆ นำมาซึ่งอันตรายต่อเด็กโดยที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่รู้ตัว

Research found that more than 80% of children have an online presence by the age of two, and on average, the average parent shares almost 1,500 images of their child online before their fifth birthday. Statistically, 1 in 4 children are embarrassed about the pictures their parents have shared online. Another issue is the danger that may arise from it. For example, pedophiles might feel sexually attracted towards them. Or other issues include people who might use pictures or data that parents have posted for marketing reasons or for profiting off the children in different ways. This can be highly dangerous for children, without their parents ever even knowing about the dangers.

นอกจากนี้ยังมีพ่อแม่บางกลุ่ม เช่น ดารามีการตัดแต่งรูปของลูกเพื่อโพสต์ในออนไลน์ให้ดูดีเกินความเป็นจริง เช่น ทำให้ผอมลงหรือทำให้รูปร่างสมส่วนมากขึ้น ทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมตามมา เพราะเด็กบางคนอยากเลียนแบบหรือรู้สึกรูปร่างตัวเองมีปัญหา นอกจากนี้ยังมีคนบางกลุ่มเมื่อเห็นรูปที่ล่อแหลมก็ไปก่ออันตรายกับเด็กคนอื่นใกล้ตัว จนเกิดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ก่อนหน้านี้ในประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนี ตำรวจได้ออกคำเตือน ไม่ควรโพสต์ภาพเด็กๆในโลกออนไลน์

Moreover, some groups of parents such as celebrities, have edited their children’s pictures to ‘look better’ and post online. Such as slimming their children down or making their bodies look more proportionate even though those children do not look like that in real life. These celebrities were heavily criticized for doing so, as young audiences who see the pictures might develop body dysmorphia. Moreover, pedophiles who see suggestive pictures may endanger children around them.
Earlier, Police in France and Germany have released warnings about sharing pictures of kids online.

อังกฤษมีการออกกฎหมายในปี 2017 ให้บุคคลไม่จำกัดอายุ สามารถแจ้งความประสงค์ให้ลบภาพของตัวเองออกจาก Social Media ได้โดยการนำออกจากระบบ เช่น การลบภาพวัยเด็กของตัวเองออกจากโลกออนไลน์

In 2017, England law states that individuals shall have the
“rights to ensure they are in control of their own data, including the ability to require major social media platforms to delete information.”
This includes requesting a picture of their younger self to be deleted.

สำหรับข้อควรปฏิบัติของพ่อแม่ก่อนโพสต์รูปของลูกที่ต้องระมัดระวัง
1. ไม่แชร์โลเคชั่นหรือไม่เปิดเผยสถานที่ ที่อยู่ขณะนั้นของเด็ก 
2. ไม่ควรลงรูปภาพของลูก ที่โป๊หรือแต่งตัวน้อยชิ้น
3. กรณีที่เป็นเด็กโตควรให้ลูกได้ร่วมตัดสินใจในการเผยแพร่ภาพหรือเรื่องราวของลูกผ่านสื่อออนไลน์
4. เพื่อลดปัญหาและการแชร์รูปหรือเรื่องเล่าของลูก ควรตั้งเป็นกลุ่มเฉพาะเพื่อลดการเผยแพร่แบบสาธารณะที่คนทั่วโลกสามารถเห็นได้
5. ก่อนโพสต์ทุกครั้งต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบว่า ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูล ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กตามมา

Things parents should be aware before posting a picture to prevent any issues:
1. Refrain from sharing locations of the current whereabouts of the child.
2. Parents should not upload pictures of their children while undressed or wearing revealing clothing.
3. For older children, discuss or ask permission from the child themselves to share the picture online.
4. To reduce the problem of strangers sharing pictures or stories of children, parents should set up a private group only with close friends and family to share pictures in.
5. Before posting every time, check carefully if the post reveals any potentially dangerous information.

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
https://www.internetmatters.org/resources/sharenting-tips-for-parents/
https://theconversation.com/too-much-information-more-than-80-of-children-have-an-online-presence-by-the-age-of-two-83251
https://www.facebook.com/gendarmerienationale/posts/1046288785435316
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/dec/02/what-does-sharenting-pictures-of-our-children-reveal-about-us
https://en.wikipedia.org/wiki/Sharenting
https://www.wbur.org/hereandnow/2019/01/28/sharenting-parents-kids-social-media

Similar Posts