AD Blocker Detected

Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Please deactive Ads blocker to read the content. Your co-operation is highly appreciated and we hope our service can be worth it.

Results of the Google Science Fair 2018-2019 showcases young people’s inventions from around the world, reflecting the global environmental crisis and health issues.

การประกาศผลการประกวด Google Science Fair ประจำปี 2018 – 2019 ที่มีเด็กจากทั่วโลกส่งผลงานเข้าประกวดล่าสุดสามารถคัดเลือกสุดยอดผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดได้ 5 ผลงานเด่นที่ได้รับรางวัลสำคัญ โดยผลงานทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นการคิดค้นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุ 16-18 ปี ในจำนวนนี้ มีผลงานโดดเด่นจากกลุ่มเด็กอายุ 13-15 ปีที่ได้รับรางวัลด้วย

The 2018-2019 Google Science Fair showcases students’ inventions from around the world, selecting 5 winners who hypothesised, experimented, and presented the results the best. Most of the finalists were from the 16-18 years-old category, but many outstanding projects were created by 13-15 year-olds.

รางวัล Grand Prize ผู้ที่ชนะการประกวดได้แก่ Fionn Ferreira เด็กหนุ่มวัย 18 ปี จากไอร์แลนด์ เป็นผู้ชนะเลิศจากผลงานวิธีการแยกไมโครพลาสติกออกจากน้ำ ซึ่งพบว่า มีประสิทธิภาพสูงถึง 87% เพราะปัจจุบันปัญหาไมโครพลาสติกในน้ำถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่แต่ละประเทศพยายามเร่งแก้ปัญหานี้เนื่องจากส่งผลต่อสุขภาพของประชากรโลกและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

The grand prize went to 18-year-old Fionn Ferreira from Ireland, who created a project called ” An investigation into the removal of microplastics from water using ferrofluids”, and found a method which is 87% effective. Currently, Microplastic pollution is an international issue and countries around the world are rushing to solve the problem as it directly affects the health of the world population and environment.

Fionn Ferreira ผู้ที่ได้รางวัลสูงสุดในครั้งนี้ สามารถพูดได้ 3 ภาษา เคยชนะการประกวดการแข่งขันผลงานด้านวิทยาศาสตร์มากถึง 12 รางวัล ขณะนี้กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย Top  1 ใน 3 ของโลก ได้ตั้งชื่อดวงดาวที่ค้นพบเป็นชื่อของ Fionn  Ferreira เพื่อให้เกียรติกับความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของเขา

Fionn, who won the grand prize this year, can speak 3 languages fulently, has won 12 science fair competitions, and is currently preparing to enter university. Earlier, Massachusetts Institute of Technology, which is one of the top 3 universities in the world, named a minor planet after him in honour of his scientific achievement.

สำหรับผลงานรางวัลจาก National Geographic Explorer Award เป็นเด็กมัธยมจากอินเดีย 2 คน ได้แก่ A U Nachiketh Kumar และ Aman K A ทั้ง 2 คนสามารถคิดค้น สารสกัดจากผลไม้ท้องถิ่น ชื่อว่า Averrhoa bilimbi นำมาผสมเพื่อให้ยางพาราแข็งตัวเร็วขึ้นอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ถือเป็นการใช้สารสกัดจากธรรมชาติทดแทนสารเคมีที่เคยใช้ในกระบวนการทำให้ยางพาราแข็งตัว ก่อนหน้านี้ขณะ Nachiketh เรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้สร้างสรรค์ผลงาน ครีมสมุนไพร ชวยแก้ปัญหาแผลพุพองได้สำเร็จจน ได้รับรางวัลที่ 1 ในการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ของรัฐ Karnataka ประเทศอินเดียมาแล้ว

As for the National Geographic Explorer award, it goes to two high school students from India named A U Nachiketh Kumar and Aman K A who extracted a natural coagulant for rubber latex from a local fruit species Averrhoa bilimbi that can make rubber coagulate at least 6 hours faster. As well as being a natural extract, it can replace the highly corrosive chemicals used in the normal coagulation process.
When Nachiketh was in 7th grade he also invented a herbal ointment that can relieve boils and pus-filled wounds, which won first place in the Karnataka state’s science fair.

อีกผลงานเป็นของเด็กนักเรียนจากรัสเซีย Daniel Kazantsev เขาได้รับรางวัล Lego Education Award (กลุ่มอายุ 16-18 ปี)จากการคิดค้นและพัฒนาเครื่องแปลภาษามือโดยไม่ต้องใช้ล่ามแปลภาษามือ ซึ่งมีความแม่นยำในการแปลถึง 92.6 %

Another project is from a Russian teen named Daniel Kazantsev who won the Lego Education Award (16-18 group) from his invention and development of a sign language translater that does not rely on a human sign language interpreter, with a 92.6% accuracy.

ส่วนอีก 2 คน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่ Tuan Dolmen เด็กนักเรียนจากตุรกี (มัธยมศึกษาปีที่ 5) ได้รับรางวัล Scientific American Innovator Award แม้จะอายุเพียง 17 ปี แต่ก็สามารถคิดค้นวิธีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากต้นไม้ ที่อาศัยกำลังการเคลื่อนไหวหรือการสั่นของต้นไม้จากแรงลม

And the two other winners include Tuan Dolmen, a 11th grade student from Turkey who won the Scientific American Innovator Award. At the age of 17, he created a way to harvest energy from the swinging and vibrations of a tree.

และผลงานที่ติด 1 ใน 5 ผลงานดีเด่นที่สุดของการประกวดครั้งนี้ เธอเป็นผู้ชนะจากการส่งผลงานในระดับเด็กอายุ 13-15 ปี นั่นคือ Celestine Wenardy เด็กนักเรียนจากอินโดนีเซีย ได้รับรางวัล Virgin Galactic Pioneer Award เธอนำเสนอผลงานวิธีการวัดค่ากลูโคสในเลือด(ค่าน้ำตาลในเลือด)ของผู้ป่วยเบาหวานโดยไม่จำเป็นต้องเจาะเลือด ซึ่งผลงานของเธอมีความแม่นยำถึง 99 % นอกจากนี้สิ่งประดิษฐ์ของเธอยังมีราคาเพียง 63 เหรียญสหรัฐ ซึ่งถูกกว่าเครื่องวัดที่ขายอยู่ทั่วไปในราคาประมาณ 1,000 เหรียญสหรัฐ โดยแรงบันดาลใจของเธอ มาจากความต้องการแก้ปัญหาและลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยเบาหวานในประเทศของเธอ

And the last top-5 finalists of the competition, the only winner from the 13-15 category comes from Celestine Wenardy, a student from Indonesia who won the Virgin Galactic Pioneer Award from her development of an “Affordable noninvasive continuous blood glucose concentration monitoring via interferometry and thermal technology” (used for diabetes patients) without having to draw blood, with a 99% accuracy. Her invention also only costs $63, compared to other invasive glucometers in the market which can cost over $1,000 dollars. One of her goals is to allow diabetes patients in Indonesia to have access to “affordable and accurate” treatment and reduce their burdens.

สำหรับผลงานของเด็กเหล่านี้ คณะกรรมการผู้ตัดสินต่างชื่นชมและเห็นว่า ผลงานที่ชนะการแข่งขัน สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาได้จริง ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนทั่วโลก สร้างสรรค์ คิดค้นและพัฒนาผลงาน ที่จะช่วยตอบโจทย์การแก้ปัญหาให้กับโลกที่เราอาศัยอยู่ให้มีความยั่นยืนนั่นเอง

Judges in the competition evaluate the projects and highly praised the top 5 projects as “impressive, original contribution that has real-world implications for some of the world’s toughest problems”

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ https://www.googlesciencefair.com/projects/2018/2c3f6207b15f46cb4bb66a56095bd6d901ccfa42e7e51600c766df7856590c4e
https://www.forbes.com/sites/trevornace/2019/07/30/irish-teen-wins-2019-google-science-fair-for-removing-microplastics-from-water/#68a72480373f
https://www.fionnferreira.com/
https://www.thejournal.ie/irish-student-science-award-microplastics-4745270-Jul2019/
https://www.irishtimes.com/news/science/irish-teenager-wins-google-science-award-for-microplastics-project-1.3971256
https://www.googlesciencefair.com/projects/2018/c4ffda7e46c3aacfaa2f63a1ba60e17989ad2a08d084dd25c0738fd4d5af94ee
https://www.googlesciencefair.com/past-projects/impaired-hearing-thought-expression/winner https://www.googlesciencefair.com/projects/2018/09bc8d9309da6fca1fad1a5e8cf96cf6d5021beb8783732d996f142ba1d6b0a1
https://www.googlesciencefair.com/projects/2018/c7d06f842496f61bd06fef709db49df3c99f85338ee252f6029d467cc98972f0
https://blog.education.nationalgeographic.org/2019/07/30/teens-win-15000-national-geographic-explorer-award-at-2019-google-science-fair/

Similar Posts